Practical Lean Accounting : A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Baggaley, Brian H Maskell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1563272431

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: [kđ] : Productivity Press, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16012

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH