The handbook of training and practice in infant and preschool mental health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Moran Finello

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0787969710

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : John Wiley & Sons Inc, 2004

Mô tả vật lý: xiv, 512 p. : , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 16510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH