Circuit Design with VHDL
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: VA Pedroni, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0262162245

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: [kđ] :MIT Press, 2004,

Mô tả vật lý: 375 tr. ;

Ngôn ngữ:


Electronic circuit design.-- System design.-- VHDL (Computer hardware description language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH