Early Detection and Management of Mental Disorders

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nhiều tác giả

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470010835

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: [kđ] : WileyBlackwell, 2004

Mô tả vật lý: 316 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 17035

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH