Syntactic carpentry : an emergentist approach to syntax.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: O'Grady William

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805849599

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005

Mô tả vật lý: xii, 233 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 17258

Includes bibliographical references (p. 219-230) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH