Beginning algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Harris, James Ross

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764596748

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17306

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH