Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 327 kết quả
Algorithms
Tác giả: Robert Sedgewick, Kevin Daniel Wayne
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms
Tác giả: Robert Sedgewick, Kevin Daniel Wayne
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, c2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms
Tác giả: Panos Louridas
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.13
 
Algorithms
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Beginning algorithms
Tác giả: Simon Harris, James Ross
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms unlocked
Tác giả: Thomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H CormenThomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass Boston: MIT Press McGraw, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Introduction to Algorithms
Tác giả: Thomas H CormenThomas H CormenThomas H Cormen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L Rivest
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục