Educazione in gioco

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrico Ferretti

Ngôn ngữ: ita

ISBN-13: 978-8877137531

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Bellinzona : Edizioni Casagrande, 2016

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (288 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 175958

L'ouvrage, divisé en trois parties, propose d'étudier les pratiques motrices et sportives à la lumière d'une nouvelle science: la praxéologie motrice, qui connaît aujourd'hui une implantation internationale. The book, divided into three parts, proposes to study sports practices in the light of a new science: motor praxeology.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH