Content and Complexity : The Role of Content in Information Design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael J Albers, Beth Mazur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805841407

Ký hiệu phân loại: 005.15 Preparation of program documentation

Thông tin xuất bản: [kđ] : Lawrence Erlbaum Associates Inc,US, 2003

Mô tả vật lý: 380 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17741

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH