The Democracy of Objects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Levi R Bryant

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 975-0134000100

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Ann Arbor : Open Humanities Press, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 182157

In The Democracy of Objects Bryant proposes that we break with the epistemological tradition and once again initiate the project of ontology as first philosophy. Bryant develops a realist ontology, called -onticology-, which argues that being is composed entirely of objects, properties, and relations. Bryant proposes that objects are dynamic systems that relate to the world under conditions of operational closure.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH