Vertrouwen in de buurt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: WRR

Ngôn ngữ: dut

ISBN-13: 978-9053567357

Ký hiệu phân loại: 352.34 *Planning and policy making

Thông tin xuất bản: ’s-Gravenhage : Amsterdam University Press, 2005

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (280 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 182241

Dit rapport biedt inzicht in de manier waarop burgers, door versterking van kleinschalige verbanden effectief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt. Political Science
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH