Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2297 kết quả
The European Union, Turkey and Islam
Tác giả: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele, Netherlands Scientific Council for GovernmentNetherlands Scientific Council for Government
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.94961
 
American Government : Principles and Practice
Tác giả: Mary Jane Turner, Charlotte Redden, Kenneth Switzer
Xuất bản: Glencoe: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  321.873
 
California government and politics today
Tác giả: Mona Field
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.9794
 
American government : institutions & policies
Tác giả: James Q Wilson, Meenekshi Bose, John J Dilulio
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
Encyclopedia of American government and civics
Tác giả: Michael A Genovese, Lori Cox Han
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.47303
 
American Government, Second Edition
Tác giả: Timothy O Lenz, Mirya Holman
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.473
 
Sources: Notable Selections in American Government
Tác giả: Mitchel Gerber
Xuất bản: USA: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
An outline of American government
Tác giả: Richard C Schroeder
Xuất bản: USA: United State information Agency, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
Government Communication Cases and Challenges
Tác giả: Karen Sanders, Maria Jose Canel, Maria Jose Canel, Karen Sanders
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Points of view : readings in American government and politics
Tác giả: Robert E DiClerico, Allan S Hammock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục