Regionale Alltagssprache : Theorie, Methodologie und Empirie einer gebrauchsbasierten Areallinguistik

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jens Philipp Lanwer

Ngôn ngữ: ger

ISBN-13: 978-3110424140

Ký hiệu phân loại: 438 Standard German usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Berlin ; Boston : De Gruyter, 2015

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (387 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 183280

Empirical approaches based on qualitative or quantitative methods of corpus linguistics have become a central paradigm within linguistics. The series takes account of this fact and provides a platform for approaches within synchronous linguistics as well as interdisciplinary works with a linguistic focus which devise new ways of working empirically and develop new data-based methods and theoretical models for empirical linguistic analyses.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH