Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Trung Nguyên, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42 Research methods

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Nghiên cứu: phương pháp suy nghĩ.
2. tổng quan về quá trình nghiên cứu
Bước 1: Thiếp lập bài toán nghiên cứu
3. Xem xét tài liệu
4. Xác lập đề tài nghiên cứu
5. Nhận diện các biến sô
6. thiết lập giả thuyết.
Bước 2: Quan niệm hoá thiệt kế nghiên cứu.
7. Chọn thiết nghiên cứu
Bước 3: Xây dựng thiết bị để thu thập dữ liệu
8. Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu
9. Thu thập dữ liệu bằng cách dùng thang thái độ
10. Thiết lập tính xác định thực và độ tin cậy của thiết bị nghiên cứu
Bước 4: Chọn mẫu thử
11. Lấy mẫu
Bước 5: Viết đề xuất nghiên cứu
12. Viết đề xuất nghiên cứu
Bước 6: Thu thập dữ liệu
13. Xem xet vấn đề đạo đức trong thu thập dữ liệu
Bước 7: Xử lý dữ liệu
14. Xử lý dữ liệu
15. Trình bày dữ liệu
Bước 8: Viết báo cáo nghiên cứu
16. Viết báo cáo nghiên cứu.

Research -- Methodology.; Science -- Methodology.; Khoa học -- Phương pháp luận.; Nghiên cứu -- Phương pháp luận.; Nghiên cứu khoa học -- Phương pháp luận.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1 A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 001.420


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH