Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trung Nguyên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 001.42 Research methods

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2008

Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 18396

 1. Nghiên cứu: phương pháp suy nghĩ.
  2. tổng quan về quá trình nghiên cứu
  Bước 1: Thiếp lập bài toán nghiên cứu
  3. Xem xét tài liệu
  4. Xác lập đề tài nghiên cứu
  5. Nhận diện các biến sô
  6. thiết lập giả thuyết.
  Bước 2: Quan niệm hoá thiệt kế nghiên cứu.
  7. Chọn thiết nghiên cứu
  Bước 3: Xây dựng thiết bị để thu thập dữ liệu
  8. Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu
  9. Thu thập dữ liệu bằng cách dùng thang thái độ
  10. Thiết lập tính xác định thực và độ tin cậy của thiết bị nghiên cứu
  Bước 4: Chọn mẫu thử
  11. Lấy mẫu
  Bước 5: Viết đề xuất nghiên cứu
  12. Viết đề xuất nghiên cứu
  Bước 6: Thu thập dữ liệu
  13. Xem xet vấn đề đạo đức trong thu thập dữ liệu
  Bước 7: Xử lý dữ liệu
  14. Xử lý dữ liệu
  15. Trình bày dữ liệu
  Bước 8: Viết báo cáo nghiên cứu
  16. Viết báo cáo nghiên cứu.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 001.420
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH