Giáo trình Word 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Nguyễn Đặng Khoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2008

Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 18733

 Bài 1: Giới thiệu về microsoft word 2003
 Bài 2: Nhập và hiệu chỉnh văn bản
 Bài 3 : Định dạng ký tự
 Bài 4: Định dạng đoạn văn bản
 Bài 5: Bảng hiệu
 Bài 6: Hình ảnh
 Bài 7: Thư trộn
 Bài 8: Tạo công thức toán học
 Bài 9: Định dạng trang giấy và in ấn
 Bài 10: Một số công cụ hiệu chỉnh khác
 Bài 11: một số vấn đè bổ sung.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH