Biotechnologies for Plant Mutation Breeding: Protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319204833

ISBN-13: 978-3319204840

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2017

Mô tả vật lý: 340

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187582

 Plant Breeding/Biotechnology
  Agriculture
  Genetic Engineering
  Plant Genetics & Genomics
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH