Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 104 kết quả
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : University of BaghdadCollege of Engineering, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Al-Khawarizmi Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : AlKhwarizmi College of Engineering University of Baghdad, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fundamentals of biochemical engineering
Tác giả: Rajiv Dutta
Xuất bản: New Delhhi Berlin New York: Ane Books India Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Bioprocess engineering : basic concepts
Tác giả: Michael L Shuler, Fikret Kargi
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Bioprocess engineering principles
Tác giả: Pauline M Doran
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan
Tác giả:
Xuất bản: : Chemical Engineering Department of Syiah Kuala University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biochemical engineering and biotechnology
Tác giả: Ghasem D Najafpour
Xuất bản: Amsterdam Boston MA: Elsevier B V, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Biochemical engineering and biotechnology
Tác giả: Ghasem D Najafpour
Xuất bản: Amsterdam Boston MA: Elsevier B V, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Fundamentals of biochemical engineering
Tác giả: Rajiv Dutta
Xuất bản: New Delhhi Berlin New York: Ane Books India Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.63
 
Biothermodynamics : the role of thermodynamics in biochemical engineering
Tác giả: U von Stockar
Xuất bản: Lausanne Switzerland: EFPL Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục