Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072861126

Ký hiệu phân loại: 658.4038011 Executive management

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2004,

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Information resources management.
  - Management information systems.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH