Giáo trình Windown XP - Internet căn bản MS Powerpoint 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Nguyễn Đăng Khoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2008

Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 19135

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH