Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1911 kết quả
Steal this computer book 4.0 : what they won't tell you about the Internet
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.8
 
Internet annoyances : how to fix the most annoying things about going online
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.678
 
Tự học nhanh Internet bằng hình ảnh
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.678
 
Tricks of the Internet Gurus
Tác giả: Philip Baczewski [Et Al]
Xuất bản: : Sams Pub, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  25.04
 
The XP Files : Windows Hidden Tools for Secure Sharing, Communication, and Collaboration
Tác giả: Guy Hart Davis
Xuất bản: : McGrawHillUS, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
The Internet for dummies
Tác giả: John R Levine, Margaret Levine Young
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
The Internet : the missing manual
Tác giả: David Pogue, J D Biersdorfer
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.678
 
1500 địa chỉ Internet chọn lọc trên internet
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Lê Minh Trung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025.04
 
Intelligent Internet Knowledge Networks : processing of concepts and wisdom
Tác giả: Syed V Ahamed
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.678
 
The Internet : the basics
Tác giả: Jason Whittaker
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục