Reading Fiction in Antebellum America Informed Response and Reception Histories, 1820-1865

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James L Machor

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801898749 (alk. paper)

ISBN-10: 0801899338

ISBN: 9780801898747 (alk. paper)

ISBN-13: 978-0801899331

Ký hiệu phân loại: 813.309 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 403 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194378

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH