For Business and Pleasure Red-Light Districts and the Regulation of Vice in the United States, 1890-1933

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mara L Keire

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0801894131 (hbk. : alk. paper)

ISBN-10: 0801898773

ISBN: 9780801894138 (hbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0801898778

Ký hiệu phân loại: 363.4097309041 Controversies related to public morals and customs

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 231 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194393

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH