Folklore In All of Us, In All We Do

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth L Untiedt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 157441223X

Ký hiệu phân loại: 398.09764 Folklore

Thông tin xuất bản: Denton, Tex. : University of North Texas Press, 2006

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 298 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194482

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH