Giáo trình tin học đại cương : Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tạ Minh Châu, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Nhập môn tin học
Chương 2: Thông tin biểu diển và xử lý
Chương 3: Cấu tạo của PC
Chương 4: Giới thiệu về hệ điều hành
Chương 5: Thay đổi diện mạo, cấu tạo lại Windows XP
Chương 6: Chạy và cài đặt lại một chương trình ứng dụng trên Windows XP
Chương 7: Làm việc với thư mục và tập tin - Windows xplorer
Chương 8: Một số kiến thức cơ bản về mạng
Chương 9: Internet cơ bản
Chương 10: Sử dụng Internet Explorer
Chương 11: E-mail - sử dụng e-mail trong kinh doanh
Chương 12: Giới thiệu Visual Basic
Chương 13: Kiểu dữ liệu, hằng, biến, hàm
Chương 14: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp
Chương 15: Các điều khiển trong Visual Basic
Chương 16: Tạo menu và hộp thoại
Chương 17: Mảng.

Computer science -- Study and teaching.; Khoa học máy tính -- Học tập và giảng dạy.; Tin học đại cương-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH