Giáo trình tin học đại cương : Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tạ Minh Châu, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 19566

   - Chương 1: Nhập môn tin học

   - Chương 2: Thông tin biểu diển và xử lý

   - Chương 3: Cấu tạo của PC

   - Chương 4: Giới thiệu về hệ điều hành

   - Chương 5: Thay đổi diện mạo, cấu tạo lại Windows XP

   - Chương 6: Chạy và cài đặt lại một chương trình ứng dụng trên Windows XP

   - Chương 7: Làm việc với thư mục và tập tin - Windows xplorer

   - Chương 8: Một số kiến thức cơ bản về mạng

   - Chương 9: Internet cơ bản

   - Chương 10: Sử dụng Internet Explorer

   - Chương 11: E-mail - sử dụng e-mail trong kinh doanh

   - Chương 12: Giới thiệu Visual Basic

   - Chương 13: Kiểu dữ liệu, hằng, biến, hàm

   - Chương 14: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp

   - Chương 15: Các điều khiển trong Visual Basic

   - Chương 16: Tạo menu và hộp thoại

   - Chương 17: Mảng.
1. Computer science
  - Study and teaching.; Khoa học máy tính
  - Học tập và giảng dạy.; Tin học đại cương-1. Computer science
  - Study and teaching.
2. Khoa học máy tính
  - Học tập và giảng dạy.
3. Tin học đại cương-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH