El seguro social en Iberoamérica

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juan Bernaldo de Quiros

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 6076285389

ISBN-13: 978-6076285381

Ký hiệu phân loại: 331.2544 Conditions of employment

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, 1945

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource 93 pages.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196135

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH