The Tragic Vision The Confrontation of Extremity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murray Krieger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801815509

ISBN-13: 978-0801815508

ISBN-13: 978-1421430195

ISBN-13: 978-1421431192

Ký hiệu phân loại: 809.3 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xxiv, 271 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196317

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH