Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 238 kết quả
Great scientists
Tác giả: Jacquelin Fortey
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
Mummy
Tác giả: Jame Putnam
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  393.30932
 
Sufism and American literary masters
Tác giả: Mehdi Amin Razavi, Jaco Needleman
Xuất bản: Albany NY: SUNY Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9382974
 
Dance
Tác giả: Andrée Grau, Andy Crawford
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
100 Hispanics you should know
Tác giả: Iván A Castro
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  920.009268
 
Die russische Literatur 1945-1982
Tác giả: Wolfgang Kasack
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Die Raumzeitlichkeit der Muße
Tác giả:
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Armut - Arbeit - Menschenwürde
Tác giả:
Xuất bản: : Mohr Siebeck, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  885.01
 
Suicide and contemporary science fiction
Tác giả: Carl Gutiérrez-Jones
Xuất bản: The United States of America: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762
 
Who was Ferdinand Magellan?
Tác giả: Sydelle Kramer, Elizabeth Wolf
Xuất bản: New York: Grosset Dunlap, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục