The Origins of Agnosticism Victorian Unbelief and the Limits of Knowledge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard V Lightman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1421430300

ISBN-13: 978-1421431413

Ký hiệu phân loại: 211.709034 Agnosticism and skepticism

Thông tin xuất bản: Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource x, 249 pages) : , illustrations)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196334

Includes bibliographical references (pages 221-239) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH