2001, a Texas Folklore Odyssey Vol. LVIII. Vol. LVIII.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francis Edward Abernethy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1574411403

ISBN-13: 978-1574411409

Ký hiệu phân loại: 398.09764 Folklore

Thông tin xuất bản: College Station : Texas A & M University Press [distributor], 2001

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource 368 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196450

Annotation 2001: A Texas Folklore Odyssey is a journey -- or odyssey -- through the Texas Folklore Society as of the year 2001 A.D. Contemporary topics include grandparenting, uppity women, and Spam. Historical topics include the Model T, the Yellow Rose of Texas, and hunting horns. Also included is a discussion of recipes from Austin's famed Green Pastures restaurant and The Texas Cookbook (reissued by the University of North Texas Press in August 2001).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH