Backwoods to Border

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mody C Boatright, Donald Day

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0870740113

ISBN-13: 978-0870740114

Ký hiệu phân loại: 398.09764 Folklore

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196453

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH