Cambio religioso y dominación cultural el impacto del Islam y del cristianismo sobre otras sociedades

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David N Lorenzen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 968120171X

ISBN-13: 978-6076282977

ISBN-13: 978-9681201715

Ký hiệu phân loại: 306.6 Religious institutions

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, 1982

Mô tả vật lý: 1 online resource (216 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196813

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH