Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 350 kết quả
Artful persuasion : how to command attention, change minds, and influence people
Tác giả: Harry Mills
Xuất bản: New York: AMACOM, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Swift and Others
Tác giả: Claude Julien Rawson
Xuất bản: Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.3
 
Ethics after Aristotle
Tác giả: Brad Inwood
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.938
 
Exercising influence workbook : a self-study guide
Tác giả: B Kim Barnes
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.85
 
Exercising influence : A guide for making things happen at work, at home, and in your community
Tác giả: B Kim Barnes
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer John Wiley Sons Imprint, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.85
 
Surrealism and architecture
Tác giả: Thomas Mical
Xuất bản: New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  724.6
 
Clout [electronic resource] : the art and science of influential Web content
Tác giả: Colleen Jones
Xuất bản: Berkeley Calif: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72019
 
Burma/Myanmar : what everyone needs to know
Tác giả: David I Steinberg
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.1
 
The science of influence : how to get anyone to say "yes" in 8 minutes or less!
Tác giả: Kevin Hogan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The phonology of Italian
Tác giả: Martin Krämer
Xuất bản: : Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  451.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục