Las relaciones económicas entre México y Japón influencia del desarrollo petrolero mexicano

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcela Serrato, Miyohei Shinohara, Miguel S Wionczek

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 968120199X

ISBN-13: 978-6076283448

ISBN-13: 978-9681201999

Ký hiệu phân loại: 382.972052 Trade agreements

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Programa de Energeticos, 1982

Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 246 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 196832

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH