Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 546 kết quả
Japan : a global studies handbook
Tác giả: Lucien Ellington
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABC CLIO, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Japan : the basics
Tác giả: Christopher P Hood
Xuất bản: London: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
Japan in the 21st century : environment, economy, and society = Nijūisseiki no Nihon
Tác giả: Pradyumna P Karan, Dic Gilbreath
Xuất bản: Lexington: University Press of Kentucky, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952.05
 
From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor : who was responsible?
Tác giả: Jam Auer, Tsuneo Watanabe
Xuất bản: Tokyo Japan Burlingame Calif: Yomiuri Shimbun Distributed in the United States by JP Trading, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  940.5352
 
Folktales from the Japanese countryside
Tác giả: Hiroko Fujita, Miki Sakurai, Fran Stallings, Harold Wright
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20952
 
Mastering the samurai sword : a full-color, step-by-step guide
Tác giả: Cary Nemeroff
Xuất bản: Singapore Rutland Vt: Tuttle Pub, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  739.7220952
 
Modern Japan : a very short introduction
Tác giả: Christopher S Goto-Jones
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The flowers and gardens of Japan
Tác giả: Florence Du Cane, Ella Du Cane
Xuất bản: London New York Letchworth England New York: Kegan Paul Distributed by Turpin Distribution Distributed by Columbia University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  582.130952
 
A short history of Japan : from samurai to Sony
Tác giả: Curtis A Andressen
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The sound of the mountain
Tác giả: Yasunari Kawabata
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục