Genealogías del presente conversión, colonialismo, cultura

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Saurabh Dube

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 9681211278

ISBN-13: 978-6076286562

ISBN-13: 978-9681211271

Ký hiệu phân loại: 291.10954 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology

Thông tin xuất bản: [Mexico] : El Colegio de Mexico, 2003

Mô tả vật lý: 1 online resource (266 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 197104

Includes bibliographical references (p. 253-266).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH