Information Systems Solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. Leon Price, Horn Richard L Van

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0073524360

Ký hiệu phân loại: 658.4032 Executive management

Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton, 2006

Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 20128

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH