Introduction to Algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas H CormenThomas H Cormen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070131511

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2001

Mô tả vật lý: 1180 p. ; , 26 cm, xxi, 1180 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 20162

Includes bibliographical references (p. [1127]-1143) and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH