Environmental systems analysis with MATLAB

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stefano Marsili-Libelli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1498706363

Ký hiệu phân loại: 363.700727 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2016

Mô tả vật lý: xxii, 540 pages. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 213189

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH