Martial Arts and Well-Being : Connecting Communities and Promoting Health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carol Fuller, Viki Lloyd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1315448084

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis, 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (130 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 216769

 Arts
  being
  Carol
  communities
  Connecting
  Fuller
  Health
  Llyod
  Martial
  promoting
  Viki
  well
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH