Handbook of Preventive Interventions for Adults

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine N Dulmus, Lisa A Rapp-Paglicci

Ngôn ngữ: Eng

Ký hiệu phân loại: 362.19897 Physical illness

Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2005

Mô tả vật lý: 466p. ; , 26cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 22738

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 362.198
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH