Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 128 kết quả
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки
Tác giả:
Xuất bản: : Academy of the State Penitentiary Service, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IASSIST Quarterly
Tác giả:
Xuất bản: : International Association for Social Science Information Service and Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Buletin Pengabdian
Tác giả:
Xuất bản: : The Institute for Research and Community Service LPPM Universitas Syiah Kuala USK, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Doing Human Service Ethnography
Tác giả: Katarina Jacobsson, Jaber Gubrium, Jaber Gubrium, Katarina Jacobsson
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
The Spirit of Service : Exploring Faith, Service, And Social Justice in Higher Education
Tác giả: Brian T Johnson, Carolyn R O'grady
Xuất bản: Bolton Anker Publishing Company Inc: , 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.103
 
International Journal for Service Learning in Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Queens University, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Future for Public Service Television
Tác giả: Des Freedman, Des Freedman, Vana Goblot, Vana Goblot
Xuất bản: : Goldsmiths Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Online Advertising Tax as the Foundation of a Public Service Internet
Tác giả: Christian Fuchs
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  336.278
 
Undergraduate Journal of Service Learning and Community-Based Research
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Wilmington, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Gender and Welfare Service Work in Biocapitalism Lean in Action
Tác giả: Eeva Jokinen, Timo Aho, Helena Hirvonen, Iiris Lehto, Laura Mankki
Xuất bản: : Taylor Francis, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục