Integrated Waste Management : Volume II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sunil Kumar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9533074474

ISBN-13: 978-9535160311

Ký hiệu phân loại: 851 Italian poetry

Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen, 2011

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (484 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 227784

This book reports research on policy and legal issues, anaerobic digestion of solid waste under processing aspects, industrial waste, application of GIS and LCA in waste management, and a couple of research papers relating to leachate and odour management.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH