Windows Administration at the Command Line : For Windows 2003, Windows XP, and Windows 2000

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Mueller

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470010006

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing , 2006

Mô tả vật lý: 528p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 23232

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2E
Sai Gon Campus
2A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.446
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH