A History of the Psychology Schools at Adelaide's Universities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ted Nettelbeck, Tony Winefield

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Adelaide, South Australia : University of Adelaide Press, 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 233569

This book commemorates the history of the psychology schools in Adelaide's three Universities: The University of Adelaide, Flinders University and the University of South Australia. Its publication in 2016 coincides with their 60th, 50th and 25th birthdays respectively. Their core activities comprise undergraduate teaching, postgraduate research training, research and postgraduate professional training.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH