Global Health Collaboration: Challenges and Lessons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rhonda BeLue, Caprice A Knapp, Margaret S Winchester

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319776859

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 235131

 global health collaboration
  global health education
  urban health
  multiple morbidities
  global health research
  international university partnerships
  sustainability
  public health
  multi-morbidity
  transcultural
  interdisciplinary and multi-institutional model
  capacity building in global health
  urbanization and health
  intersection of infectious diseases and NCDs
  non-communicable diseases (NCDs)
  health equity
  health policy
  health administration
  healthcare disparities
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH