Positive Displacement Pumps : A Guide to performance evaluation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470180976

Ký hiệu phân loại: 621.252 Pumps

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc, 2007,

Mô tả vật lý: 76p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Pumping machinery -- Evaluation.; Pumping machinery -- Testing.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Sai Gon Campus
6G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.252


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH