Theorems, Corollaries, Lemmas, and Methods of Proof

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard J Rossi

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470042953

Ký hiệu phân loại: 511.36 Proof theory and constructive mathematics

Thông tin xuất bản: New jersey : John Wiley 7 Sons, Inc, 2006

Mô tả vật lý: 316p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 23786

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
5C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 511.360
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH