Computer science reconsidered : the invocation model of process expression Karl M. Fant.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0471798142

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience, 2007,

Mô tả vật lý: xix, 269 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 24209
1. Computer science.
  - Electronic data processing
  - Distributed processing.; Parallel processing (Electronic computers)-1. Computer science.
  - Electronic data processing
  - Distributed processing.
2. Parallel processing (Electronic computers)-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH