Imoinda's Shade : Marriage and the African Woman in Eighteenth-Century British Literature, 1759-1808

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lyndon Janson Dominique

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814211852

ISBN-10: 0814270506

ISBN-13: 978-0814211854

ISBN-13: 978-0814270509

Ký hiệu phân loại: 820.9 English and Old English (Anglo-Saxon) literatures

Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 289 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 243231

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH