Neodomestic American Fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristin J Jacobson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814211321

ISBN-10: 0814270964

ISBN-13: 978-0814211328

ISBN-13: 978-0814270967

Ký hiệu phân loại: 813.609355 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 246 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 243274

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH